Kontakt

Kontakt

Vår adresse er:
Villaveien Naturbarnehage SA
Villaveien 9, 9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Lene Balsvik, styrer
Telefon: 93293580
Epostadresse: lene@villaveienbarnehage.no

Mobil til avdelingene:

Dagbruddet 99376478

Malmen        45671463

Gruva            90943853