Avdelinger

Villaveien naturbarnehage er en tre avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Bjørnevatn. Som navnet sier er vi en naturbarnehage som legger stor vekt på å gi barna gode opplevelser med friluftsliv. Avdelingene er aldersinndelte. Dagbruddet har barn fra 1-2 år. Malmen har barn fra 2-4 år og Gruva har barn fra 4-6 år.

Dette er mest praktisk med tanke på hvor lenge barna klarer å være ute på tur mens det samtidig gir de minste en god og trygg start i barnehagen. I tillegg til selve barnehagebygningen har vi et eget uteområdet med to gammer, utelekeplass og bålplass som vi benytter flere ganger i uka.

Hver avdeling har sin egen gamme, og de aller minste har en gamme inne på barnehageområdet. Slik kan alle få en trygg og god tilnærming til det å være ute på tur.

friluftsliv