Hjem

Villaveien barnehage er en tre avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Bjørnevatn. Vi er en naturbarnehage som legger stor vekt på å gi barna gode opplevelser med friluftsliv. Avdelingene er aldersinndelte. Dagbruddet har barn fra 1-2 år. Malmen har barn fra 2-4 år og Gruva har barn fra 4-6 år.

Dette er mest praktisk med tanke på hvor lenge barna klarer å være ute på tur mens det samtidig gir de minste en god og trygg start i barnehagen. I tillegg til selve barnehagebygningen har vi et eget uteområdet med to gammer, utelekeplass og bålplass som vi benytter flere ganger i uka.

Hver avdeling har sin egen gamme, og de aller minste har en gamme inne på barnehageområdet. Slik kan alle få en trygg og god tilnærming til det å være ute på tur.

Vår visjon er: Læring og utvikling gjennom LEK med barn og voksne I NATUREN. Vår barnehage skal være et sted der vi skal ha god tid. Vi mener at barns optimale utvikling skjer i lek med barn og voksne i naturen Vi har en stabil og engasjert personalgruppe som har et tett samarbeid med foreldrene.

Siden barnehagen er foreldre eid har foreldrene stor innflytelse på den daglige driften.

Dette nære samarbeidet gir barnehagen de beste forutsetninger for å gi barna en trygg og godt tilpasset start på sitt institusjonsliv. Foruten at vi alltid har natur og friluftsliv som satningsområde, har vi et ekstra fokus på lek.

Vårt hovedmål er: Alle barn skal oppleve den gode barndom. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der alle barn opplever glede og mestring gjennom lek og lekende samspill hver dag.